Monday, November 16, 2009

Leonids meteor shower 18 Nov 2009 at 3.13Am


યાદી
દર વખતની જેમ આ વખતે પણ સિંહ ઉલ્કા વર્ષા ને નિહાળવા ખગોળ શાસ્ત્રીઓ તથા ખગોળ રસિકો ઉત્કંઠા પૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. લોકબોલીમાં જેને ખરતો તારો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે ખરતા તારા કોઈ પણ અંધારી રાતે તમે જોઈ શકો છો. પરંતુ ૧૭ નવેમ્બર ની રાત્રીએ તો ખરતા તારા ની વર્ષા થવાની હોઈ ઉલ્કા વર્ષા નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ બાબતે કચ્છ એમેચ્યોર એસ્ટ્રોનોમર્સ કલબના પ્રમુખ શ્રી નરેન્દ્ર ગોર સાગર વધુ માહિતી આપતાં જણાવે છે કે સામાન્ય રીતે ઉલ્કા એ નાના રજકણથી માંડી ને નાના કાંકરા ના કદના પથ્થરના ટુકડાઓ છે. આવો જથ્થો મોટાભાગે ધૂમકેતુઓ દ્વારા છોડવામાં આવે છે. આપણી કહેવત "સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા" ની જેમ ધૂમકેતુ જાય પણ એનો કચરો રહી જાય તેમ પૃથ્વી જયારે જયારે આવા જથ્થા પાસેથી પસાર થાય ત્યારે ત્યારે તે જથ્થાને પોતાના ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ની મદદથી પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. આવા કણો તીવ્ર ગતિથી પૃથ્વી તરફ આવે છે ત્યારે પૃથ્વીના વાતાવરણ ના અણુઓ સાથે ઘર્ષણ કરી તેને વીજભારીત કરી સળગે છે જેને આપણે પ્રકાશિત ઉલ્કા સ્વરૂપે જોઈએ છીએ. સિંહ ઉલ્કા વર્ષા દર વર્ષે નવેમ્બર માસની ૧૩ થી ૨૦ તારીખ દરમ્યાન થાય છે જેમાં ૧૭ મી તારીખે સૌથી વધુ એટલેકે કલાક ની ૧૦૦ ઉલ્કાઓ દેખાવાની સંભાવના છે. ઉલ્કા વર્ષાની ચરમ સીમા ભારતીય સમય પ્રમાણે ૧૮ મી તારીખે વહેલી સવારે 0૩.૧૩ કલાકની હોઈ પૂર્વ એશિયા ના દેશો કે જ્યાં સિંહ રાશી માથા ઉપર હશે ત્યાં ઘણી સારી રીતે માણી શકાશે. આ ઉલ્કા વર્ષા ૫૫પી/ટેમ્પલ ટટલ નામના ધૂમકેતુ એ વેરેલા પદાર્થ ના કારણે થવાની છે. આ ધૂમકેતુ દર ૩૩ વરસે સૂર્યનો ચકરાવો લે છે. આ વખતે પૃથ્વી ઈ.સ.૧૪૬૬ માં વેરલા પદાર્થો પાસેથી પસાર થવાની હોઈ અને તે ઢગલામાં સારી માત્રામાં રજકણો હોઈ વધારે ઉલ્કા ખરવાની સંભાવના ખગોળશાસ્ત્રીઓ નિહાળી રહ્યા છે.
પ્રશ્ન: આ ઉલ્કા વર્ષા ને સિંહ ઉલ્કા વર્ષા કેમ કહેવામાં આવે છે?
નરેન્દ્ર ગોર: આ ઉલ્કા વર્ષાનું કેન્દ્ર સિંહ રાશી છે. સિંહ રાશી માં મઘાની દાંતરડી તરીકે ઓળખાતા વિભાગમાંથી ઉલ્કા વર્ષા થશે. જો આપણે ખરતી ઉલ્કા ની ઉલટી દિશામાં રેખા દોરીએ તો તે તેના કેન્દ્ર એટલેકે સિંહ રાશી તરફ લઇ જશે
પ્રશ્ન: ખરતા તારા જોવા માટેનો સારો સમય કયો?
નરેન્દ્ર ગોર: સિંહ રાશી નો ઉદય થયા બાદ ઉલ્કા વર્ષાની શરૂઆત થશે. ૧૭ મી તારીખની રાત્રીએ સાડા બાર કલાકે (એટલે કે ૧૮ તારીખના) સિંહ રાશીનો ઉદય થશે. સિંહ રાશી આકાશમાં ઠીક ઠીક ઉંચે આવી જાય ત્યારે ઘણી ઉલ્કાઓ દેખાવાની સંભાવના હોય. આમ વહેલી સવારે ૨.૪૫ થી ૫.૦૦ સુધીનો સમય ઉલ્કા વર્ષા જોવાનો શ્રેષ્ઠ સમય કહી શકાય.
પ્રશ્ન:મને સિંહ રાશી કઈ છે તે ખબર નથી તો મારે આકાશ માં ક્યાં સ્થળે જોવું જોઈએ?
નરેન્દ્ર ગોર: આ ઉલ્કા વર્ષા સિંહ ઉલ્કા વર્ષા કહેવાય ખરી પણ સિંહ રાશી માં ઉલ્કાઓ જોવા નહિ મળે પણ તેની આજુબાજુ આખા આકાશમાં જોવા મળશે. આથી સિંહ રાશી ને ના ઓળખતા હો તો પણ ચિંતાનું કારણ નથી. ખુલી જગ્યા કે જ્યાં આજુ બાજુ ની લાઈટ હેરાન ના કરે ત્યાં આરામ ખુરશી ઉપર બેસીને અથવા સુઈને આકાશ માં નજર કરવાની છે. જરૂરી નથી કે પૂર્વ કે ઉતર દિશામાંજ જોવું. તમને આકાશમાં જ્યાં અંધારું જણાય ત્યાં જુઓ. થોડીવાર માં તમારી આંખો અંધારામાં ટેવાઈ જશે. ઠંડી ની રૂતુ હોઈ ઓઢવા પાથરવાનું સાથે રાખવું જોઈએ. ઉલ્કાની નોંધ કરવા નોટબૂક અને પેન પણ સાથે રાખવા જોઈએ.
પ્રશ્ન: ઉલ્કાની નોંધ કઈ રીતે કરવાની તેનો ઉપયોગ શું?
નરેન્દ્ર ગોર: આ એક વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે. આપણે આ રીતે કુદરત દ્વારા થઇ રહેલ ઘટનાનું અવલોકન કરીએ છીએ. જો આપણે કઈ પણ ના જાણતા હોઈએ તો પણ આપણે એવી નોંધ તૈયાર કરી શકીએ છીએ જે ખગોળ શાસ્ત્રીઓને ઉપયોગી થઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે :દેખાએલી ઉલ્કા નો પ્રકાશ આછો, મધ્યમ કે વધુ પ્રકાશિત હતો? તેનો સમય, તેની લંબાઈ -ટૂંકી,મધ્યમ કે લાંબી હતી? તેનો પ્રકાશ ઝાંખો મધ્યમ કે પ્રકાશિત હતો? આપના સ્થળના અક્ષાંસ, રેખાંશ આ નોંધ આપની નજીકની એસ્ટ્રોનોમી ક્લબ કે વિજ્ઞાન કેન્દ્ર માં પહોચાડી શકો, આ સંસ્થાઓ તે વિગતો ઇન્ટર નેશનલ મેટિઓર ઓર્ગેનાઈઝેશન (IMO) ને મોકલી આપશે જ્યાં આખા વિશ્વ ના નિરીક્ષણો નું પૃથકરણ કરવામાં આવે છે.
પ્રશ્ન:કોઈ એસ્ટ્રોનોમી ક્લબ તરફથી ઉલ્કા વર્ષા નિહાળવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે ખરી?
નરેન્દ્ર ગોર: કચ્છ એમેચ્યોર એસ્ટ્રોનોમર્સ કલબ દ્વારા દર વર્ષે ઉલ્કાવર્ષા નિહાળવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ વખતે પણ ભુજ ખાતે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જેની વિગતવાર માહિતી માટે ૯૪૨૮૨૨૦૪૭૨ ઉપર સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

આભાર સહ

Monday, September 28, 2009

Sky Obsrvation Program at Dhoraji (Rajkot Dist.)


The sky Observation Program was organised by Vigyan Jatha Gujarat and KAAC Bhuj @ Dhoraji on 23 Sept 2009


The sky watch program was organised at Callage ground where Navratri Program was also going on


After AARTI all plyers of Garaba and other interested people from Dhoraji watched Moon and Jupiter with the TelescopeMore than 200 people students took part and knew about the heaven
Narendra Gor showed the constellations and gave the detail information. Mr. Jayant Pandya also appealed people to create interest in astronomy
Mr. Nishant Gor, Mr.Aakash Pandya, Mr. Vamja and others were helping hands

Tuesday, August 25, 2009

IC 348 Nebula

Making Jupiters

IC 348 Nebula.
Some of the stars in this young cluster could have Jupiter-sized planets orbiting them.
IC348 is a glowing nebula of young stars, hot gas, and cold dust seen in the direction of the constellation of Perseus. It is the nearest rich cluster of young stars to earth, being only about one thousand light-years away. Its proximity has made it an important laboratory for astronomers probing the early stages of stellar evolution and star formation. At an estimated age of only two to three million years, it is also a somewhat young cluster; IC348 did not shine in the night sky of the first hominids. For comparison, our sun is about 4.5 billion years old.


Most stars less than about a million years old are still surrounded by the disks of material from which they formed. These primordial disks contain gas and dust that is also the raw material for planets. As the star ages, planets and smaller bodies form out of some of that material; the rest is soon expelled, or accreted onto the star. After about 3-7 million years, the initial disks are gone. But then a new kind of disk begins to develop as orbiting rocky bodies collide with each other to produce a dusty disk of debris that can be seen with infrared instruments.
This is the simple picture, anyway, that astronomers think is the most consistent with their observations to date. The problem is that sensitive new data from the Spitzer Space Telescope, and other telescopes, suggest that primordial disks disappear faster, and debris disks appear sooner, around mid- or high mass stars than they do around stars like the sun or smaller. How and why this could occur is an important part of the story of how planets form in stellar systems.
The stars in IC348 have a range of masses and a median age perfect for probing the timing of disk evolution. SAO astronomers Thayne Currie and Scott Kenyon combined new Spitzer observations of IC348 with spectra taken using the 1.5m Tillinghast telescope at the Fred L. Whipple Observatory, and other archival datasets. They find clear evidence that the primordial disks around high and intermediate mass stars do disappear relatively quickly.
Their results imply that such stars have much less time to form giant gas planets -- those like Jupiter and Saturn -- than do their solar-mass counterparts. Since there is some evidence that Jupiter-like planets commonly exist around larger stars, there must be some very rapid (a few million years) and efficient ways of making them.
Astronomers have only recently begun to propose some ways that might happen. The new observations help lend some credibility to the emerging picture of giant gas planets around massive stars.
Source: Smithsonian Astrophysical Observatory

Saturday, August 22, 2009

Astro Cultural Interaction Between India and Brazil

Astro Cultural Interaction Between India and Brazil
On August 21 at 15.30 pm (IST) students of India and Brazil interact each other and know their astronomical activities and their culture

The members of Golden Star Astronomy Club of KAAC Bhuj India and Louis Crusls Astronomy Club, Brazil took part in this program

Marcelo Souza from Brazil and Narendra Gor from India made the interaction possible

Friday, August 7, 2009

Enjoyed Total Solar Eclipse

Dear All Friends and Amateur Astronomers,

The big event of The Total Solar Eclipse in India is finally over. Indians enjoyed this event with the passions, feel the darkness which we cant see coming 113 years. Some people dissapointed but they enjoyed the darkness..

I really miss the Surat. First of all I really congratulations to four founder members Jagdish Thadani, Nikunj Rawal, Charitarth Vyas, Fenil Patadiya of Amateur Astronomers Association of Surat for organizing such a big international workshop on Solar Eclipse. And it got grand success. I m really thanks for this to all you members of AAAS, AGAA, Atmiya Vidhyamandir, and all which is connected to this event. This is really a nice arrangement. I really enjoyed this event.

And for the eclipse I want to say that it was an amazing moments during darkness. Perhaps it was a big event in my life I ever enjoyed.. Really Amazing....
But just dissapointed because of clouds but it not important for me. Because Life is big and we will organize International tour for Total Solar Eclipse in future !

So in short time(on 15th January) The Annular Solar Eclipse is coming and it will be seen in South India(Kanya Kumari), so I think we should organize the tour to South for the eclipse.. So all think on it and just do it.

In last, You all know that this is the International Year of Astronomy, so do the best activites during this year and feel the Astronomy....!


Thanks and Regards,
-Sumit M. Rajpura

Sunday, August 2, 2009

કચ્છમાં સૂર્યગ્રહણ નિહાળવામાં વાદળાનું ગ્રહણ

The report of Aajkaal Daily about Total Solar Eclipse of 22July 2009

કચ્છમાં સૂર્યગ્રહણ નિહાળવામાં વાદળાનું ગ્રહણ
સદીના સૌથી લાંબા સમય સુધી ચાલનારા સૂર્યગ્રહણના અદભૂત આકાશી નઝારાને નિહાળવા માટે કચ્છ એમેચ્યોર એસ્ટ્રોનોમર્સ ક્લબ ભુજ દ્વારા સુરલભીટ પર વ્યવસ્થા કરાઇ હતી પરંતુ વાદળાના વિઘ્નના કારણે સૂર્યગ્રહણનો રસીકો પુરતો આસ્વાદ કરી શક્યા ન હતા. ભુજ ઉપરાંત માંડવી અને અંજારમાં પણ આ વ્યવસ્થા કરાઇ હતી. પરંતુ ત્યાં પણ વાદળા વિઘ્ન બન્યા.
ક્લબના વિજયભાઇ વ્યાસ, ગુંજન દોશી, બિપીન વકીલ દ્વારા આ વ્યવસ્થા કરાઇ હતી. અહીં ૬૦થી ૭૦ ખગોળ રસીકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા જેમાં ૧૦થી ૧૫ વિદ્યાર્થીઓ હતા. તેઓ ગ્રહણ ભલે નિહાળી ન શક્યા પણ સુરત ગ્રહણ નિહાળવા ગયેલા ક્લબના પ્રમુખ નરેન્દ્ર ગોરની રનીંગ કોમેન્ટ્રી સાંભળી હતી. ગ્રહણ જોવા અન્યોની સાથે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી રાજકુમાર બેનીવાલ પણ તેમના સ્ટાફ સાથે સુરલભીટ્ટ પહોંચ્યા હતા. છતાં વાદળામાંથી ટૂકડે ટૂકડે દેખાતા ગ્રહણ તેમણે જોયું હતું. ગ્રહણ ૬.૨૫ વાગ્યે પૂર્ણાવસ્થામાં પહોંચ્યું ત્યારે આકાશનો લાલશ પડતો પ્રકાશ ઓછો થયો અને સાંજ જેવું અંધારું છવાયું હતું. સુરતથી નરેન્દ્રભાઇએ ગ્રહણની રનીંગ કોમેન્ટ્રી આપી અહીં ઉપસ્થિત રહેલાઓને રોમાંચિત કર્યા હતા.
સુરત પહોંચેલા નરેન્દ્રભાઇ જણાવે છે કે વાદળા અને છાંટા વચ્ચે સૂર્ય દેખાવાની બિલકુલ શક્યતા ન હતી. તેવા સમયે સવારે ૬-૨૧ મિનિટે રાત્રી જેવું ઘનઘોર અંધારું ૩-૩૦ મિનિટ માટે છવાઇ ગયું. વાદળ અને વરસાદ હતો તેથી તારા ન દેખાયા. જો કે આ અંધારાની અનુભૂતિ પણ અનન્ય હતી. સુરતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ગ્રહણ જોવા પહોંચેલા ૫૦ હજારથી વધુ લોકો નિરાશ થયા હતા. સુરતમાં ઓલ ગુજરાત એમેચ્યોર એસ્ટ્રોનોમર્સ એસો. ઓફ સુરત દ્વારા બે દિવસનો વર્કશોપ યોજાયો હતો જેમાં દેશના ખ્યાતનામ વૈજ્ઞાનિકો ડો. નરેન્દ્ર ભંડારી, ડો. રાજમલ જૈન, જે.આર. ત્રિવેદી, હરિઓમ વત્સ તથા ડો. જે.જે. રાવલે પોતાના વક્તવ્યો આપ્યા હતા.

Friday, July 31, 2009

Antares Occultation 31 July

Dear friends
yesterday 31st July we enjoyed the Occultation of Antares
At 8.45PM Antares disappeared in the dark side of the Moon

Thursday, July 30, 2009

કાર્ય શીબીર: ખગ્રાસ સૂર્યગ્રહણ-2009

કાર્ય શીબીર: ખગ્રાસ સૂર્યગ્રહણ-2009
જુલાઈ 24, 2009 by ગોવીંદ મારુ
- ગોવીન્દ મારુ અને ભુપેન્દ્ર ઝેડ.

21મી સદીનું લાંબામાં લાંબુ સુર્યગ્રહણ અંગે એમેચ્યોર એસ્ટ્રોનોમર્સ એસોસીએસન ઓફ સુરત(AAAS)અને ઓલ ગુજરાત એસ્ટ્રોનોમર્સ્ એસોસીએશન (AGAA) સંસ્થા દ્વારા કોળી-ભરથાણા મુકામે એક લાઈવ વર્કશોપનું આયોજન થનાર છે. એ જાણી વીજ્ઞાન મંચની ટીમ રોમાંચીત થઈ ગઈ. તા.21/07/૨૦09ના રોજ શ્રી ગોવીંદ મારુની આગેવાની હેઠળ ડૉ. દીપક દેસાઈ, ડૉ. ધનસુખભાઈ પટેલ અને શ્રી ભુપેન્દ્ર ઝેડ. નવસારીથી સુરત-કામરેજ જવા રવાના થયા.ત્યારે નવસારીમાં અષાઢી મેહુલો મસ્ત-મસ્ત ઝરમર-ઝરમર વરસતો.. અમોને વીદાય આપવા વેસ્મા હાઈ-વે સુધી આવ્યો. મઝા આવી, સાથો-સાથ મનમાં ચિંતા પણ થતી કે સુરતમાં વરસાદ હશે કે નહિ ? વેસ્મા હાઈ-વેથી કામરેજ(જી. સુરત) થઈ અમારી ટીમ કોળી-ભરથાણા ગામની સીમમાં આવેલી અત્યંત સુન્દર અને જાજરમાન ‘આત્મીય વિદ્યા મંદીર’ના કેમ્પસમાં દાખલ થયા ત્યારે વરસાદ ગાયબ થઈ જતાં ફરીથી જાણે હરખનું તેડું આવ્યું હોય તેમ અમોએ રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રીયા પુર્ણ કરી ગરમા ગરમ ચા-નાસ્તો કરીને શાળાના પવીત્ર અને ચોખ્ખાઈભર્યા માહોલથી અનહદ આનંદ અનુભવીને ‘આત્મીય વીદ્યા મંદીર’ના હોલમાં પ્રવેશ કર્યો. દેશ-વીદેશના વૈજ્ઞાનીકો, શીક્ષકો, જીજ્ઞાસુ મીત્રો અને વીદ્યાર્થી ડેલીગેટસ તેમજ ‘આત્મીય વીદ્યા મંદીર’ના ધોરણ 8-10ના વીદ્યાર્થીઓથી હોલ છલોછલ ભરાઈ ગયો હોવા છતા નીરવ શાંતિ વચ્ચે અમો મોડા પહોચ્યા- ત્યાંરે કાર્યક્રમ શરુ થઈ ગયો હતો.

‘સુર્યગ્રહણ’ના પ્રથમ પગથીયાનો તેજ લીસોટો જાણીતા ખગોળ વૈજ્ઞાનીક ડૉ. બ્રીજમોહન ઠાકોરે પાડ્યો. તેઓએ “Activities for Solar Eclipse” પર પ્રવચન આપવાનું શરુ કરી ઉપસ્થીત સૌને એક તાંતણે બાંધી દીધા. સુર્યની શક્તી, પ્રકાશ, અંતર, સુર્યના રહસ્યો, આભામંડળ, સુર્યગ્રહણ, વીષે ઉંડાણથી સરળ અંગ્રેજીમાં સમજ આપી. ત્યાર બાદ કચ્છ એમેચ્યોર એસ્ટ્રોનોમર્સ ક્લબના સેક્રેટરી શ્રી નરેન્દ્ર ગોરએ“સુર્યગ્રહણ સબંધી માન્યતાઓ તેમજ અંધશ્રધ્ધાઓ” અંગે સીધી-સાદી ગુજરાતી-અંગ્રેજી ભાષામાં વાતો કરીને સૌનું મન જીતી લીધું હતું. તેઓના વક્તવ્યને સૌએ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધા. ત્યાર બાદ ફીઝીકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી(પી.આર. એલ.)ના સીનીયર સાયન્ટીસ્ટ ડૉ. હરી ઓમ વત્સએ‘Shadow Bands‘ અંગે એટલાંટીકમાં કરેલ અનુભવને એનીમેશન ચીત્રો દ્વારા તેમજ શોધ નીબંધને સ્લાઈડ શૉ દ્વારા સમજાવેલ. ત્યાર બાદ ડૉ. જે. આર. ત્રીવેદીએ 36 વર્ષ પહેલા ઉલ્કાઓ ભેગી કરી રીસર્ચ લેબોરેટરીઝને પહોંચાડવાનો વીશ્વવીક્રમ સ્થાપ્યો હતો. તેવા આ સીનીયાર સાઈંટીસ્ટે “Meteorite Collection with Students” વીષય ઉપર સવીસ્તાર વ્યાખ્યાન આપ્યું.

ત્યાર બાદ પી.આર. એલ.ના એસ્ટ્રોનોમી એન્ડ એસ્ટ્રોફીઝીક્સ ડીવીઝનના પ્રો. ડૉ. રાજમલ જૈનએ“Sun-Earth Relation“ વીષય ઉપર કહ્યું કે, હું છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સુર્યની પાછળ પડ્યો છું. મને સૂર્યમાં ખુબ જ રસ છે. સુર્યની દીન-પ્રતીદીન, કલાક-મીનીટ, રોજ-બરોજની હીલચાલની નોંધ રાખું છું. છેલ્લા ત્રણ વર્ષના તેઓના સંશોધનમાં સુર્યએ કોઈ મુવમેંટ કરી નથી. ત્રણ વર્ષથી સુર્ય શાંત બેઠો છે- એ વૈજ્ઞાનીકો માટે ચીંતાનો વીષય છે. જો સુર્ય શાંત રહે તો પણ ઉપાધી અને તોફાને ચઢે તો પણ ઉપાધી છે. હમણાનું ગ્લોબલ વોર્મીન્ગ માનવ સર્જીત છે. પણ ભવીષ્યમાં સુર્ય પણ ગ્લોબલ વોર્મીન્ગ માટે જવાબદાર રહેશે! સુર્યના પરીઘ ઉપર ગોળાકારમાં આપણે એક પછી એક પૃથ્વીઓ ગોઠવીએ તો 1,33,000 પૃથ્વીઓ ગોઠવી શકાય ! અને સુર્યમાં ઉપરથી એક મોટું બાકોરુ(કાણું) પાડીને સુર્યના પેટાળમાં એક પછી એક પૃથ્વી પધરાવીએ તો બે લાખથી પણ વધુ પૃથ્વીઓ સુર્યના પેટાળમાં જાય તો પણ એનો પેટાળો ભરાઈ નહીં !! એક કુતુહલ પ્રેરક વાત પણ કરી કે, ત્રાજવાના એક પલ્લામાં સુર્યને મુકીને વજન કરવું હોય તો આશરે દોઢ લાખથી વધુ પૃથ્વીની જરૂર પડે !!! અર્થાત્ સુર્ય આપણી પૃથ્વી કરતાં અનેક રીતે મોટો- ચઢીયતો છે !!!! આવી વાતો કરી સૌને મંત્રમુગ્ધ કરનાર ડૉ. જૈન સાહેબનું વક્તવ્ય કાબીલે દાદ હતું !

ત્યાર બાદ ચન્દ્રયાન પ્રોજેક્ટને કો-ઓર્ડીનેટ કરી રહેલ જાણીતા વૈજ્ઞાનીક ડૉ. નરેન્દ્ર ભંડારી એ“Mission to Moon“ વીષય ઉપર ચન્દ્ર ઉપર માનવરહીત ‘ઈસરો’ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ‘ચન્દ્રયાન-1′ તેમજ હવે પછી મોકલવામાં આવનાર ‘ચન્દ્રયાન -2′ના ચીત્રો સહીતની માહીતીથી સર્વે ડેલીગેટસને અચંબામાં મુકી દીઈને વીસ્તારથી સચીત્ર સમજ આપી હતી. અહેવાલના અંતે ‘ચન્દ્રયાન -2′ નું ચીત્ર સાદર છે.

એક નાનકડા કાર્યક્રમમાં ડૉ. જે. જે. રાવલ, પ્રમુખશ્રી, ઈન્ડીયન પ્લેનેટરી સોસાયટીની અદ્યક્ષતામાં તેમજ તમામ વૈજ્ઞાનીક/વક્તાશ્રીઓ, ‘આત્મીય વીદ્યા મંદીર’ના આચાર્યશ્રી ડૉ. યોગેશ રાવલના વરદહસ્તે દીપ પ્રાગટ્યથી AAAS સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેને તમામ ડેલીગેટસ તેમજ વીદ્યાર્થીઓએ તાળીઓના ગડગડાટથી વધવવામાં આવેલ. પરંતુ અન્ય રોકાણોને કારણે ડો. જે. જે. રાવલ સાહેબના વક્તવ્યનો લાભ મળ્યો નહી તેનું સર્વેને દુ:ખ રહ્યુ.

21મી જુલાઈએ થયેલ વરસાદે અમોને ભીંજવી દીધા હતા. 22મી જુલાઈએ થનાર ‘ખગ્રાસ સૂર્યગ્રહણ’ દેખાવાની કોઈ સંભાવના ન રહેતા અમારો ઉત્સાહ ઓસરવા લાગ્યો. અમારી વીજ્ઞાનમંચની ટીમ નીરાશ થઈને 22મી જુલાઈનો “live workshop” નો લાભ લઈ શકાય તેમ ન હોય, સાંજે 19-30 કલાકે ‘આત્મીય વીદ્યા મંદીર’ના કેમ્પસથી નવસારી પરત આવવા રવાના થયા ત્યારથી લઈને નવસારી પરત ફર્યા ત્યાં સુધી વરસાદે અમોને સાથ આપ્યો. અમો મીત્રો 8-30 કલાકે છુટા પડ્યા ત્યારે પણ દરેકના મનમાં ગ્રહણ નીહાળવાની ચીંતાઓના પહાડ ખડા થઈ ગયા. AAAS સંસ્થા આયોજીત આ કાર્યક્રમના યજમાન ‘આત્મીય વીદ્યામંદીર’નો ફાળો નાનો-સૂનો ન હતો. વીદ્યા મંદિરના આચાર્ય ડૉ. યોગેશ રાવલ સાહેબ તેમજ ટ્ર્સ્ટીમંડળના સભ્યો અને હરીભક્તોએ વર્કશોપમાં ભાગ લેનાર સર્વે વૈજ્ઞાનીકો, શીક્ષકો, વીદ્યાર્થીઓની ખડે પગે દેખભાળ રાખી એ બદલ એ તમામને ઢગલો ભરીને અભીનંદન આપીએ તો પણ ઓછા છે..

22મી જુલાઈના રોજ અમારી ટીમ સુયગ્રહણ જોવા સમયસર એકઠી થઈ પરંતુ પરીણામ શુન્ય રહ્યું. ખગ્રાસ તો ઠીક પણ આંશીક સુયગ્રહણ પણ જોઈ શકાયું નહીં, એ વાતનો અફસોસ રહી ગયો. એ સમયે સમગ્ર પંથકમાં અંધારપટ છવાતાં પશુ-પક્ષીઓની દોડધામ, ચીચીયારી અને નગરજનોનો ઉત્સાહ વચ્ચે અમો ફરીથી ખુશ થયા. તેમજ ટી.વી. ચેનલો દ્વારા તારેગના(આર્યભટ્ટની કર્મભુમી), ગયા, અલ્હાબાદ, સોનભદ્ર, કોહીમા વીગેરેના આંશીક ગ્રહણ તેમજ વારાણસી અને ચીનના ખગ્રાસ ગ્રહણની વીવીધ તસ્વીરો નીહાળીને અનહદ આનંદ માણ્યો. હવે પછી આટલું લાંબુ સૂર્યગ્રહણ એક સદી પછી- એટલે કે 13 જુન, 2132 સુધી થનાર નથી. ત્યારે આપણામાની એક પણ વ્યક્તી જીવીત નહીં હશે !!

જાણીતા સાયન્સ એક્ટીવીસ્ટ શ્રી ધનંનજય રાવલની આગેવાની હેઠળ યોજાયેલ આકાર્યશીબીર દ્વારા અમોને ખુબ જ જાણવા મળ્યું તેનો આનંદ છે. AAASની સ્થાપક મીત્રો સર્વશ્રી જગદીશ થદાણી, ચરીતાર્થ વ્યાસ, નીકુંજ રાવલ , ફેનીલ પાટડીયા નો ખુબ ખુબ આભાર.

Sunday, July 12, 2009

Total Solar Eclipse Live Workshop at Surat

Dear friends
The Live Workshop on Total Solar Eclipse 2009 is organise by Gujarat Astronomers Association & Amateur Astronomers Association of Surat on 21 & 22 July at Surat with the help of Atmiya Vidhya Mandir get a great success.
I thank you all the participants, management of Atmiya Vidhyalay, AAAS TEAM, Media persons (Both Print as well as news Chanels) on behalf of All Gujarat Astronomers Association

I wish the tempo of scientific temperament continue and we do more and more activities in near future

Narendra Gor
+919428220472

Wednesday, June 24, 2009

International Rreport on Stars for Global Peace now available!

This is the message of Azhy Hasan, StarPeace Iraqi ambassador for StarPeace event on June 5:


"Away from terror, away from violence, from breaking hearts, there was no differences between Iraq and Iran, between India and Uruguay, there was no distances between New Zeeland and Brazil, here we are united again against all old minds and narrow thinkers, We are here to proving that all of us has his own right to live and dream with a peaceful Earth, that we are humans under the same sky and breathing the same air, Muslims, Christians, Indus, Jewish, Buda, even unbelievers are gathered at that night to send to all the globe a massage which was:

We are the World, we are the mixed color of peace, friendship and love, we are the symbol of long time missed brotherhood, we are black and white, red and yellow, We are North and South, East and West, we are the symbol of free peoples without borders, without thinking of language or religion, we are peace makers, tears erasers, smile painters, we are belong to one Creature, who created the only green planet around the Sun, we are really bounder breakers, we vanishes hate between us, we are together to terminating terror, to erasing thinking of revenge, we was there to signing on our truce of forever friendship and love. And we make it when the sparkling of several candles mixed with thousands of the star light at that glory night all around the world.

Peace, friendship, From All Iraqi people in these hardest days of them life to all of you after a fabulous event of Stars for Global Peace on June.05.2009 at 09:00 PM (21:00 UT)"

June 5, World Environmental Day, was a memorable day for all StarPeace friends. StarPeace colleagues from all around the world, from Brazil to Uruguay, Iraq, Iran, Pakistan, India, Nepal and New Zealand, broke the artificial Earth borders with three key words: Sky, Peace, and Environment.

In Brazil, Marcelo de Oliveira Souza, from Louis Cruls Astronomy Club, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro held the StarPeace event. TV News transmitted live the event for more than 40 cities. As Marcelo said, "the event was a big success." They talked with Andrea Sanchez in Uruguay and Mohammad Torabi in Iran from the public square.

In Iraq, although the weather was dusty, Azhy Hasan from Amateur Astronomers Association of Kurdistan(AAAK) held the StarPeace event in Kurdistan of Iraq. They light candles under star lights!

Due to holiday in Iran on June 5, Iranian StarPeace team, Sky Peace Non-Profit Non-Governmental Organization held the event on June 6 in the observatory of Science and Astronomy Center of Tehran. StarPeace team with the help of Plan for Land environmental society organized lectures about environment, astronomy and peace including a lecture by two Iranian cyclists who cycling around the world for peace and environmental conservation. At the end the group planted an olive tree with the message of peace on observatory's yard.

In Pakistan, Hassan Ghazali from Society of the Sun with the help of Umair Asim hosted members of the general public and special invitees from the SOS Children's Villages and the Sharif Educational Complex at the PIA Planetarium in Lahore. They held lectures about life on Earth and nature of other planets. After the lecture, the lights for peace were lit at the Planetarium Globe and messages of peace were shared between the participants. At the end the observation session had been held.

In India, Sumarasar village, a rural area near Bhuj, Narendra Sagar Gor from Kutch Amateur Astronomy club held the StarPeace event. Narendra said: "This was the first time program in the history of the village". More than 500 people joined the program from Bhuj and Gandhidham. Live chatting and telephone conferencing was made between Pakistan and Iran.

In Nepal, Jayanta Acharya, SPoC and Chair International Year of Astronomy 2009 in Nepal with the help of Suresh Bhattarai from Astronomical Society of Nepal held a star party with around 50 students and discussion sessions about environment and pollution, peace and astronomy relations. They also formed an Eco Club with 10 students from Class 4 to Class 10.

Also Andrea Sanchez in Uruguay, Manoj Pai in Ahmedabad, India from Astronomy Club Ahmedabad and Paul Moss in New Zealand from SKY (Southern Kaitiaki and You) celebrated World Environmental Day and borderless sky by holding star parties and lighting candles under star lights.

Stars for Global Peace event was supported by StarPeace, Astronomers Without Borders and UNAWE program.

Thursday, June 4, 2009

Star Peace Massage

This massage was sent to the STARPEACE Organiser on 5th June 2009

No terror, No war, From The Land of Mahatma Gandhi, Mother Teresa. We are with the candles to illuminate hearts of people with the message. The Massage of PEACE.

We Want PEACE.
As we all know “ASTRONOMY TEACHES US TO LOOK ABOVE. WHEN WE LOOK DOWN TO EARTH FROM ABOVE THERE IS NO BORDERS, WE ARE ASTRONOMERS WITHOUT BOARDERS.”
The Sun Who gives us same light to the whole world. Stars are also same from anywhere in the world. Then why people are with different mind and heart???
Why they don’t understand the language of Humanity????
We Need Peace.
“WE ARE STARPEACIANS”
------- Kutch Amateur Astronomers Club - India

Monday, May 18, 2009

"Stars for Global Peace" event. "Stars for Global Peace" event.

"Nonviolence is the greatest force at the disposal of mankind. It is
mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the
ingenuity of man."
Gandhi
On the occasion of Environment Day on 5th June 2009, a group ofamateur
astronomers and astronomy groups world wide have planned a unique
event of having Candle Lights under Star Lights. Called Stars for
Global Peace, this is an event to promote Global Harmony and Peace.
It has attracted participants from several countries world wide from
Brazil in the West to New Zealand in the East. All these countries
including Uruguay , India, Iran, Iraq, Pakistan and Oman would gather
in the evening of 5th June - World Environment Day at a designated
venues like near the river bed, memorial areas, school compounds,
public gardens, places of workshop, malls etc. They will light candles
under star light and spread the word on equality and peace amongst
each other. Telescopes would be put up each venue where visitors would
get a chance to view the celestial objects. These viewers will realize
that earth is the only planet that can provide us with a place to
live. If we do not continue to live in peace and harmony, we would not
be able to survive.
A blown up globe of UNAWE program would be pass hands of groups of
children to let them understand more about Universe and the world we
live in.
Groups of each participating countries would contact each other on
phone, video or web conference during the event and spread the
messageof peace. Youngsters will play music and songs dedicated to
worldpeace. Artists shall display paintings and sculptures depicting
peaceduring the event. In some of the countries, efforts are being
made toinvite scientists, actors, sport persons, and celebrities
together atthe venue. Media persons would be invited to the venue and
briefedabout the purpose behind this program.
The object is to unite the strength of individuals and make peace
agreater reality for future generations.
The event will comply with the goals of IYA2009 as endorsed by the
United Nations. The event is supported by StarPeace, Astronomers
Without Borders and UNAWE program.

Monday, May 4, 2009

StarPeace event between 4 countries: We Want Peace!

“From Pasabandar, a border village in southeast of Iran, when we called our friends in Pakistan many voices from the other side of the line made the conversation difficult to hear. Hassaan Ghazali told us about exited people in Pakistan who observed the sky for the first time. They looked at the stars like us and they yelled repeatedly: "We want peace!"” told StarPeace Iran team.

To bring peace and science among people, StarPeace cooperators held a public stargazing party from four countries on May 1, 2009: Oman-Iran-Pakistan-India

Pasabandar, Iran

In Iran, StarPeace core team in cooperation with Astronomers of Southeast of Iran Society and Astronomy Society of Mehbaang mounted their telescopes among local inhabitants in Pasabandar, a coastal village in the most southeast part of Iran. StarPeace team mounted their telescopes in three locations in the village. Two telescopes were mounted near harbor. A lot of men and boys came there and among them were a lot of seamen; they knew most of constellations and stars in the sky the same way that we know but with different names.

Another telescope with a portable photo exhibition of 20 photos of "From Earth to the Universe" cornerstone project was located in the yard of village mosque; worshippers after saying their prayers came and enjoy the Moon and Saturn through the eyepiece and then went on a trip to the Universe, from Earth to the most distant galaxies through FETTU exhibition while one of the members of StarPeace explain them the photos.

Women and girls in Pasabandar village did not come out of their homes frequently, so StarPeace group brought two telescopes to their homes. In two houses, StarPeace team brought two telescopes and invited women and girls in neighboring houses to came and saw the sky, Moon and Saturn through eyepiece. The reactions were so interesting, some of them scared at first and did not come to see through the eyepiece, but when they saw the Moon finally they were surprised and laughed. There were also some girls who knew a little about astronomy and space and they were so eager to know more. StarPeace team gave the children some postcards and photos of astronauts and space stations which brought them joy and happiness.

Meanwhile, StarPeace cooperators from Pakistan, Lahore called Iran. They were organized a stargazing party in Lahore SOS children village. Children were so excited and happy and they yelled “We want peace!” Hassan Ghazali and Umair Asim organized the program in Lahore. In south of Pakistan, Khalid Marwat held another program in Karachi harbor. StarPeace in Iran called him and read the StarPeace message for them. StarPeace Iran contacted Manoj Pai in Ahmedabad, India too and shared greetings and peace message with him.

Karachi, Pakistan

Khalid Marwat held stargazing party for inhabitants of Karachi harbor. Around 250 visitors came from near locations to the observing venue on 1st May, Friday. Security situation in Karachi made the number much lesser.

Three telescopes and some binaculars were mounted. The most viewed item was Saturn, followed by the Moon. M13, the globular and M57, the Ring Nebula were liked by the late observers. Multiple star (Mizar and Alcor) were appreciated by many. It indeed opened their understanding of additional concepts about stars.

"Many liked the connection of astrology with astronomy. People with Leo as their astrology star liked to see Leo and appreciated the presence of Saturn in their constellation. " Khalid said.

Also there was a telescope working session in which Telescopes were handled and managed by volunteers who learnt to handle them the very night.

In the middle of the observation two lectures have been held: "Lunar Phases" by Mrim Gul, a 11 years old girl, that appreciated a lot by audience, and "Tonight's Sky" presentation in which Mohsin talked about the objects which was visible on that night and their astronomical details. The lectures proceeded by Q&A session which was excellent and very participative.

During the program Khalid Marwat talked with Hassaan Ghazali from Lahore and Kazem Kookaram from Iran and received StarPeace message, " which was very imaginative, thought provoking and overwhelmingly wonderful", Khalid told.

The observation lasted till 0200 am (Saturday) in local time.

The observation on first night of Friday was liked so much by the public that it was continued for the next Saturday evening too. It was the same show but the visitors this time were from farther localities that came to know about the star party. 350 visitors came this time.

Lahore, Pakistan

Banners were set up in Lahore: “One Sun, One Earth, No Borders!” Hassaan Ghazali and Umair Asim in cooperation with two other astronomers mounted three telescopes in the Lahore Planetarium. Planetarium visitors and the public were treated to fantastic views of the planet Saturn and the Moon. People were also mesmerized by views of craters on the Earth's Moon and the seas of solidified lava which are not discernible to the unaided eye. Also with a green laser pointer StarPeace Lahore pointed at the constellations in the sky and explained them to the public. Umair said: “People were very interested to see ‘their’ stars.”

Also children from Lahore SOS village joined them at the program. They were thrilled to see planets and various craters of the moon. Around 300 people participated in the program that night.

During the event, Hassaan Ghazali from the Society of the Sun led the exchange of greetings with counterpart astronomers over the phone. “A message of peace from a group of enthusiastic children from SOS children's villages was relayed to them. The message was three simple words uttered by every Pakistani, every day--"We Want Peace!"” Hassaan told.

Ahmedabad, India

In India Manoj Pai and two other astronomers in Ahmedabad put up one telescope with a pair of binoculars for a group of 30 interested visitors.

Manoj Pai told: “Not all of the visitors were actually aware that groups in other countries were also observing the same object. They got excited when we told them about it. The interesting thing that some of them had asked was whether the moon looked the same way as it did to all of you. To others it was like people from different countries playing the same game in an international competition like Olympics.”

StarPeace team from Iran called Manoj Pai too; but it was a little late and the program was over. Even though, they shared the peace message: “The moon was looking down at us over here. It was looking down the same way at you too.”

Bhuj, India

Narendra Sagar Gor in Bhuj, a city near Pakistan and India border held a star party for their group members; they observed the Moon and Saturn and discussed about peace promotion and astronomy.

Muscat, Oman

With Oman, StarPeace covered north and south of the Oman Sea with four countries. Dr. Saleh Said Al-Shidhani held a star party in Muscat for the public. Around 80 visitors enjoyed observing the Moon and Saturn by two telescope which was mounted in a garden. Also lectures about astronomy were held for the public.StarPeace wishes for a borderless world, what is the real face of our Earth; just like the Sky above us.

Sunday, April 19, 2009

Star Party @ Anjar on 18 April 2009

The Star Party organised by Astronomy Club Anjar At Vivekanand Highschool Ground Anjar.

Nearly 70 people remain present

Mr. Pratap Sevak, Ketul Vora, Parth Sorathiya, Kartik Pomal Osman Khatri were aranged the program 

people desire more program in near future

Narendra Gor of KAAC showed the various constellations and talked about Indian Astronomy

Pratap Sevak and Gor answered the questions of the audiance.

Sky Observation continue from 8.30 to 11.00 pm

Mr. Niranjan Lodaya, Mr. Gadhavi etc took keen interest and wished to join local astronomy club (Anjar Astronomy Club)

the hand made feflector telescope of Mr. Sevak was used for observations

Tuesday, April 7, 2009

100hrs Astronomy 5th APril2009

The program was organised at Airforce station for celibrating 100 Hrs of Astronomy.

This day was the last day of the project.

Mr. Narendra Gor of KAAC talked the children about Astronomy Year 2009 the aims and Objectives.

Wing Commander Virendra Sing and Mrs. Boby Sing welcome the gests and tlked about the next Astronomy activities to be done in thier Station

The 1oohrs astronomy documentory film, film on ISS, Sunita Williams and Zathura was shown to children more than 300 children took part in this program.

Rest picturs will say

Friday, April 3, 2009

100Hrs Astronomy April 03 2009On 3rd April the program was film show for the children and parents of Air force Camp at Bhuj

Children show film about the space Astronomy Documentary and last Zathura they enjoyed very much

Before film show Mr. Narendra Gor talked about the 100 Hours Astronomy Project and international Year of Astronomy 2009

The buttons were presented to Camp Officer & Wing Commander Ishwar Rao

After film show there was question and answer season

Questions were asked from both side about the film about the astronomy

all have decided to do more astronomy related activities.

Miss Rupali and Mr. Depesh from Children took keen interest and share their feelings with the children


Mr. Nishant, Chandani and Kartik Pomal were also present behalf of the Club KAAC

Thursday, April 2, 2009

Monday, March 30, 2009

Receipt & Expenditure for All Gujarat Meet 2009

Receipt & Expenditure for All Gujarat Meet 2009  

Receipt Expenditure 
Deligate Fee 53*200=10,600 Zerox & Stationery 440*1=440
                                                      Postage 400*5 =2000
  Stationary 60+100+1000+1200=2360
  Other Expance 600
  Donation to Osho Ashram 5200
  Total Expenditure 10600
 

Balance Nil

Tuesday, March 24, 2009

Program at Air force Station BhujProgram at Air force Station Bhuj 

The Program for Sky Observation and presentation on our Universe was organised on 23 March 2009 In the Morning The students were undertsud the Universe Our Sky How our solar system came etc. The Q & A season was very interesting and children took part very keenly. At Night the present constellations and stars were understand by the Children. There were Two Telescopes by which Saturn was observed. The Students now wanted to form Astronomy Club in their Camus. Wimg Commander Virendra Sing (Chief Administrative Officer) Air force Station Bhuj give valuable support and invited KAAC for the sky show. From KAAC Mr. Narendra Gor, Rahul Zota & Ashvin Vaghela were present.

Friday, March 20, 2009

Sky observation Program at Lakadiya Ta Bhachau


LAkdiaya is the near to the entry in Kutch from Gujarat

on 13 March The sky Observation program was organised by Comunity Aid & Sponsorship Programme(CASP) Kutch Unit Mr. Bharatsinh D Jadeja took initiative and arrange the program for students of Lakdiya village. The principal of the High School Ramaben Vadi, Head Master of The Kumarshala, Kanyashala were also present there

From KAAC  Mr. Dinesh Panchal, Nishant Gor, Rahul Zota and Gunjan Doshi were present

Nearly 100 students and teachers saw Saturn through telescope, They also saw a day time star The Planet Vinus in the presence of Sun in Evening!!

The Lakadiya Astronomy Club was also formed

the detail of the members are awaiting

Narendra Gor

9428220472